Samen, Sterk, Uniek

Algemeen

De Grote rekendag 2019 was weer een groot succes. Na een spetterende modeshow waar alles uit verhouding was ging iedereen in zijn eigen groep aan de slag met opdrachten over verhoudingen.
Gelukkig heeft Sinterklaas ook dit jaar weer een bezoek gebracht aan Het Plankier. Twee stoere pieten kwamen met de motor naar school. Sint bracht een gezellig bezoek aan de 2 jongste groepen en de kinderen waren dolblij met de cadeaus. In de 4 andere groepen werden mooie surprises gemaakt en hadden de kinderen ook een fijne ochtend.


Remedial Teaching op het Plankier

Hoe werk ik als RTer op het Plankier?

Op verzoek van de groepsleerkracht en Intern begeleidster worden kinderen bij mij aangemeld voor extra begeleiding op het gebied van lezen, spelling en fijne motoriek. Dit nadat ze in de groep hun basis hebben meegekregen, maar uiteindelijk toch een extra impuls nodig hebben. Dit kan zijn vanwege mogelijke dyslexie, zware lees-spellingsproblemen, fijn motorische problemen of door een zodanige achterstand of blokkade, dat extra aandacht gewenst is. Hierop wordt een passend aanbod gemaakt en uitgevoerd. Ik werk met individuele kinderen; in 2-tallen of kleine groepjes van 3 of 4 kinderen. De groepsleerkracht is op de hoogte van de extra begeleiding en de info staat ook vermeld in het OPP van het betreffende kind, zodat ook de ouders dit terug kunnen lezen. De eerste informatielijn gaat via de leerkracht die uiteindelijk de eindverantwoordelijke is van het kind. Dat neemt niet weg dat ik ook individuele contacten onderhoud bij ouders en kind waar dit gewenst is.De  rekengroepen en de RT rekenen zijn goed van start.
Ik, juf José begeleid leerlingen die nog beter tot hun recht komen in een klein rekengroepje.
Met de Lepelaars, op maandag dinsdag en woensdag ( juf Brigitte op donderdag en vrijdag) het aanvankelijk rekenen, we oefenen het synchroon tellen, heen en terug tellen met een bal, het veelvuldig  gebruik van veel concreet materiaal( eierdozen- 10 structuur) , nepgeld, allerlei spulletjes die je in een klas kunt tellen , sorteren of in groepjes kunt leggen.

Het geeft zowel tactiel- als visueel ondersteuning en moet de basis gaan leggen voor het abstracte rekenen. We doen ook veel rekenspelletjes met dobbelstenen en uit de spellendoos .

Het spelenderwijs en ervaringsgericht  en onderzoekend oefenen geeft veel plezier en succes tijdens het inoefenen van de oefenstof.
Ook werk ik met de leerlingen uit de hogere groepen, en ook met hen zet ik het concrete materiaal nog  veelvuldig in en sluiten we vaak af met een spel. Tijdens de kennismakingsweken hebben we ook veel aan bewegend rekenen gedaan in de speelzaal, springend  over de tientallen,  zoek het buurgetal, groepjes formeren, getalherkenning in de ruimte. En allerlei getallen werp oefeningen met de  bal. 
Zo  valt er nog  veel te vertellen over hoe  sommige kinderen weer het vertrouwen in zichzelf  terugvinden als het soms wat moeilijker gaat met rekenen en kinderen weerstand en faalangstig zijn geworden.
Successen gaan we vooral vieren!
Rekenbegeleidster José van PuttenJuni 2018.
Op dit moment staat de hele school in het teken van kunst. Kinderen leren over kunstenaars, kunststromingen, bekijken schilderijen,  zoeken verschillen tussen vroeger en nu. En sommige groepen bezoeken en museum.
Hier een aantal resultaten.

De Lepelaars  hebben het over Mondriaan, leren kleuren mengen en bouwen een eigen huis.


De Pijlstaarten leren over Frans Hals
De Ganzen leren over Rembrandt van Rijn en gaan deze week naar het Rembrandthuis.


De Zwanen leren over Picasso en hebben zelfportretten gemaakt.


De Meerkoeten leren over verschillende kunstenaars, de tijd waarin ze leefden en het soort kunst wat ze maken.


De Reigers werken aan decorstukken voor de muscial, maar die blijven nog even geheim.....
Op de agenda
<
April
>
Ma
Di
Wo
Do
Vr
Za
Zo