Samen, Sterk, Uniek
Het lesgeven is de kern van ons werk. Met het pedagogisch handelen willen we ervoor zorgen dat kinderen zich veilig voelen om zich te ontwikkelen tot volwaardige mensen die hun plaats in de maatschappij weten te vinden zowel op cognitief als op sociaal-emotioneel gebied. Door het pedagogisch en didactisch handelen van de leerkracht zal het kind zich kunnen ontwikkelen in het nemen van verantwoordelijkheid en het vergroten van zelfstandigheid, reflectievermogen en samenwerking.

De directie en personeelsleden van het Plankier vinden het belangrijk, dat kinderen zich zo goed mogelijk kunnen ontplooien; ze moeten met plezier naar school kunnen gaan. Kinderen komen in de eerste plaats naar school om te leren. Om goed te leren moeten kinderen gemotiveerd zijn. Zij moeten weten dat hun werk zinvol is en dat zij als kind serieus genomen worden. Wij gaan uit van de mogelijkheden en talenten van elk kind en hebben tot doel deze ten volle te benutten. Wij willen de kinderen zelf laten ervaren in een uitdagende omgeving met echte leersituaties. Motivatie staat wat ons betreft op de eerste plaats en creativiteit staat structureel op het programma.

Wat betekent dit allemaal in de praktijk:

- De groepsgrootte is maximaal 17 kinderen;
- Voor elke leerling wordt bij plaatsing een ontwikkelingsperspectief (OPP) opgesteld. Hierin wordt gekeken naar wat de kinderen nodig hebben op didaktisch en sociaal-emotioneel terrein. Ook wordt hierin een, zo postief en reel mogelijk,  uitstroomperspectief opgesteld.
- Buiten gemotiveerde en deskundige leerkrachten voor de groep beschikt de school over uitgebreide interne begeleiding, een schoolpsychologe, deskundigen op het gebied van dyslexie en dyscalculie, een logopediste, vakleerkracht op gebied van gymnastiek en motorische ondersteuning en een onderwijsassistente die in de diverse groepen ondersteunt. Al deze deskundigen trachten de kinderen zo passend mogelijk te ondersteunen.
- De school wordt vanuit het Samenwerkingsverband ondersteunt door deskundigen vanuit het speciaal onderwijs.
- Periodiek komt het Ondersteuningsteam van de school bij elkaar om voortgang van kinderen te bespreken. Naar mogelijkheid worden ouders voor deze bijeenkomsten ook uitgenodigd.


 
Op de agenda
<
Maart
>
Ma
Di
Wo
Do
Vr
Za
Zo