0299-772396
b.knossen@cpow.nl
Samen, Sterk, Uniek

De MR

Aan Het Plankier is een medezeggenschapsraad (MR) verbonden. Via de MR kunnen ouders en personeel meepraten over het beleid van de school. De MR overlgt met de directie over belangrijke schoolzaken als onderwijskwaliteit, formatie en zaken als huisvesting.

De MR bestaat uit een vertegenwoordiging van ouders (oudergeleding) en personeel (personeelsgeleding). Periodiek komt de MR bij elkaar voor overleg.
Naast de MR is er ook een GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad). De GMR behandelt de zaken die van gemeenschappelijke belang zijn voor de aangesloten scholen de Stichting CPOW.

In de MR hebben zitting:

- Oudergeleding: vacature
- Mevrouw José van Putten, vertegenwoordiger team
- Mevrouw Ellen Stapel, vertegenwoordiger team.

De heer Bernlef Knossen (directeur) bezoekt als adviseur geregeld de vergadering van de MR.
Op de agenda
<
December
>
Ma
Di
Wo
Do
Vr
Za
Zo
Op donderdag 20 december vindt de kerstviering plaats. U bent hierbij van harte welkom. De viering...
Woensdag 19 december is weer het jaarlijkse kerstdiner.