Samen, Sterk, Uniek

Het Plankier is een school voor speciaal basisonderwijs. Het biedt onderwijs aan leerlingen die (nog) niet passend geholpen kunnen worden binnen het reguliere of speciaal basisonderwijs. De school richt dan ook in het bijzonder op de groep leerlingen van wie vaststaat dat zij een specifieke aanpak op leer- en sociaal-emotioneel gebied nodig hebben om te komen tot een ononderbroken leer- en ontwikkelingsproces op het niveau van de leerling.
De visie van de school op onderwijs is dat elk kind recht heeft op het onderwijs dat hij/zij nodig heeft. De school werkt dan ook vanuit de gedachte: wat heeft deze leerling in de huidige situatie met zijn/haar mogelijkheden nodig om tot ontwikkeling te komen.

Drie kernwaarden zijn daarbij de basis voor het onderwijs aan én de ondersteuning van de leerlingen. Deze zijn: Samen- Sterk-Uniek. Kernwaarden die ook in ons logo terug te vinden zijn!
 
Elke school zal aangeven dat ieder kind Uniek is. Maar onder andere door ons onderwijs aanbod (zie de uitleg bij Zo werken wij over Meervoudige Intelligentie!) en het pedagogisch klimaat bij ons op school, denken wij een specifiek aanbod te kunnen geven!
Alleen door Samen aan onze opdracht te werken, kunnen wij onze idealen realiseren. Kinderen groeien door te leren samen te werken, het team kan alleen in gezamenlijkheid de school verder ontwikkelen. Maar bovenal is de samenwerking tussen ouders en school essentieel voor de groei van de kinderen.
Dat alles heeft tot doel  dat de kinderen Sterk de stap naar het voortgezet onderwijs kunnen maken.
Deze kernwaarden zijn de basis van onze belofte aan onze ouders, het omgaan met de kinderen en ook met collega's en partners rond onze school.
 

 

Op de agenda
<
April
>
Ma
Di
Wo
Do
Vr
Za
Zo